A biofil (vissza a természethez) tervezés megvalósítása köztereken

A biofil tervezés célja olyan épületek és terek létrehozása, amelyek harmonikus, természetesen kellemes élményt nyújtanak használóiknak, támogatva ezzel az embereket körülvevő természeti világ iránti igényt. Ez a tudományág számos előnnyel jár a fizikai és mentális jólét szempontjából, valamint a kiemelt fenntarthatósági jellemzőinek köszönhetően pozitív hatást gyakorol a környezetre.

A biofil tervezés koncepciók széles körét és számos további módszert foglal magában az emberek és a természet közötti kapcsolat támogatására úgy, hogy a természeti adottságokat mindenkor figyelembe veszi az épített környezetben illetve a vezérelvek betartását mind az építészek, mind a tervezők szem előtt tartják munkájuk során. Ez a cikk bemutatóként szolgál a témába mindazok számára, akik biofil tervezéssel közterek létrehozását tervezik, tartalmazza a szem előtt tartandó szempontokat, néhány példát amelyek segítenek a látottak gyakorlati alkalmazásában.

Mi a biofil tervezés?

Az ember természetes környezetben fejlődött, nem pedig az ember által létrehozott mesterséges környezetben, ezért van velünk született vonzalmunk a természet iránt. Számos tanulmány vizsgálta, hogy vagyunk programozva, hogy reagálunk a természetes ingerekre, és a természet változásai, különösen ha ismétlődnek, hogyan hatnak pozitívan az egészségünkre és a jólétünkre. A biofil tervezés gondolata – miszerint az embernek veleszületett vonzódása van a természethez – nem új keletű, de magát a kifejezést először Erich Fromm használta 1973-ban Az emberi destruktivitás anatómiája című könyvében, majd 1984-ben Edward O. Wilson népszerűsítette a Biofília című könyvében, amely kibővítette ezt a témát, és bevezette a biofil tervezés fogalmát az építészetben.

Sajnos a természeti világot gyakran pusztán a mesterséges világunk létrehozásához szükséges erőforrásnak tekintik, nem pedig olyan színtérnek, amellyel harmonikus, kétirányú kölcsönhatásban kellene élnünk. A modern világ számos akadályt gördít a természettel való kapcsolatteremtésünk útjába – az egyik fő bűnös az épített környezet, ahol időnk nagy részét zárt térben töltjük, elzárva a körülöttünk lévő természettől. Calabrese és Kellert A biofil tervezés gyakorlata (2015) című könyvükben kifejtették, hogy “nem megfelelő a természetes fénnyel, szellőzéssel, anyagokkal, növényzettel, kilátással, természetes formákkal és alakzatokkal való kapcsolat”. A biofil tervezés ezt az egyensúlyt igyekszik helyreállítani azáltal, hogy természetes elemeket és együttműködő, támogató viszonyokat hoz létre abban a környezetben, ahol mindennapi életünket éljük – az épületekben és azok körül.

A biofil tervezés hat eleme

A biofil tervezés egyik fő támogatója, a néhai Stephen Kellert sokat írt az emberiség és a természet kapcsolatáról. A biofil tervezés: a teória, tudomány és gyakorlat mely életre kelti az épületeket (2008) című könyvében Kellert a biofil tervezés hat alapvető elemét határozta meg:

1. Környezeti jellemzők

A biofil tervezés egyik elemeként a környezeti jellemzők a természeti világ épített környezetben található jellemzőire vonatkoznak.

2. Természetes formák és alakzatok

A természetes formák és alakzatok eleme magában foglalja a természeti világ ábrázolását és bemutatását az épületek belső és külső tereiben egyaránt.

3. Természetes mintázatok és folyamatok

Ez az elem arra fókuszál, hogy javul az épített környezet a természetben található lehetőségek beépítésével.

4. Fény és tér

Számos módja van a fény és tér hasznosításának, ez döntő fontosságú eleme a biofil tervezésnek.

5. Hely-alapú kapcsolatok

Az emberek erősen kötődnek bizonyos helyekhez, és a hely-alapú kapcsolatok eleme a kultúra és az ökológia összekapcsolására utal.

6. Fejlett ember-természet kapcsolatok

Ez az elem különös figyelmet fordít a természettel való kapcsolatunk alapvető aspektusaira, és arra, hogy ezek hogyan tükröznek az épített környezetben.

Melyek biofil tervezés alapelvei?

Mielőtt néhány gyakorlati útmutatót adnánk a biofil tervezés köztereken való alkalmazásához, és megvizsgálnánk néhány példát arra, hogy mások hogyan valósították meg ezt a gyakorlatban, nézzük meg volt az elképzelés a gyakorlati megvalósítás mögött. Az embert biológiai organizmusnak tekintve a biofil tervezés arra törekszik, hogy a modern épített környezetben az épületek és a tájak olyan természetes, egészséges élőhelyet hozzanak létre, amely az egészségünk és jólétünk javát szolgálja. Kellert és Calabrese szerint ez a következő öt alapelv alkalmazásával érhető el.

Biofil tervezés:

 • megköveteli a folyamatos és tartós elkötelezettséget a természet iránt
 • a természeti világhoz való emberi alkalmazkodásra összpontosít, amely az evolúció során biztosította az emberek egészségét, fittségét és jólétét
 • szorgalmazza az érzelmi kötődést bizonyos helyszínekhez és helyekhez
 • elősegíti az emberek és a természet közötti pozitív interakciókat, amelyek az emberi és természeti közösségek iránti kapcsolat és felelősségvállalás kiterjesztését ösztönzik
 • támogatja az egymást erősítő, összekapcsolt és integrált építészeti megoldásokat.

Miért hasznos a biofil tervezés?

A biofil tervezés központi célja az ember és a természet közötti harmónia megteremtése az épített környezetben. Ez előnyös az emberek számára, hiszen olyan élőhelyet biztosít, amely természetes módon ösztönzi az egészségesebb viselkedést és támogatja fizikai és mentális egészségüket, valamint hasznos a környezet számára is azáltal, hogy a természetes elvek szerint működő funkciók és rendszerek mellett erős fenntarthatósági teljesítményű természetes tereket hoz létre.

Ennek megvalósításához számos lehetőség van, többek között olyan formák és alakzatok, amelyek természetes módon vonzzák a tekintetet nyugtató megjelenésükkel, illetve az ergonomikusan tervezett bútorok és berendezési tárgyak, valamint az időjárási viszonyok által aktivált, működtetett vagy továbbfejlesztett rendszerek és funkciók, és a helyi anyagok és kulturális hagyományok beépítése az élő környezetbe.

Kellert és Calabrese felsorolja a biofilikus tervezés legfőbb előnyeit az emberi egészség szempontjából:

Fizikai egészségre ható előnyök:

 • Fokozott fizikai alkalmasság
 • Alacsonyabb vérnyomás
 • Nagyobb kényelem és elégedettség
 • Kevesebb betegségtünet
 • Javuló általános egészségi állapot

Mentális egészségre ható előnyök:

 • Megnövekedett elégedettség és motiváció
 • Kevesebb stressz és szorongás
 • Fejlettebb problémamegoldó képesség és kreativitás

Pozitív viselkedési változások:

 • Jobb terhelhetőség és tanulási képességek
 • Fokozott figyelem és koncentráció
 • Jobb társadalmi kapcsolatok
 • Kevesebb konfliktus és agresszió

Hogy valósul meg a biofil tervezés a gyakorlatban?

A fent leírt előnyök maximalizálhatók a biofil tervezés filozófiájának széleskörű, ökoszisztéma-központú alkalmazásával, betartásával ahelyett, hogy az egyes elemeket vagy stratégiákat részenként vagy ad hoc, alkalmi módon hajtanánk végre. Kellert és Calabrese szerint a biofil tervezésnek “támogatnia kell az ökológiailag egymáshoz kapcsolódó tervezési megoldásokat, a különálló belső terektől kezdve az épület egészén, a környező tájon át egészen a városi és bio-regionális léptékig”. Ez az eszközök vagy módszerek egyszerű alkalmazásán túlmenően olyan gondolkodásmódváltást igényel, amely magában foglalja a “természeti világ gondozásáért és fenntarthatóságáért való felelősségvállalást”.

Az, hogy egy adott építési projektben hogyan valósul meg a biofil tervezés, számos tényezőtől függ, például a projekt kiindulópontjától és méretétől, az épület vagy a táj tervezett felhasználásától, a költségektől és a rendelkezésre álló költségvetéstől, valamint egyéb gazdasági, logisztikai és szabályozási tényezőktől. Kellert és Calabrese kiindulópontként háromféle gyakorlatot ír le, amelyek a különböző biofil tervezési stratégiák alkalmazásával valósulnak meg, és amelyeket úgy kell integrálni, hogy holisztikusan erősítsék és támogassák egymást. Ezen gyakorlatok mindegyikét számos tulajdonság jellemzi:

1.  A természet közvetlen megtapasztalása

Ez a környezettel való közvetlen kapcsolatra utal az épített környezetben.

Jellemzők: fény, levegő, víz, növények, állatok, időjárás, természetes tájak és ökoszisztémák, tűz.

 

2. Közvetett kapcsolati tapasztalat a környezettel

Itt olyan kapcsolatról beszélünk, mely bemutatja a természetet ábrázolásokkal, képekkel, mintákkal, folyamatokkal.

Jellemzők: természeti képek, természetes anyagok, természetes színek, természetes fény és levegő szimulálása, naturalista formák és alakzatok, a természet felidézése, információ-gazdagság, kor, változás és az idő patinája, természetes geometria, biomimika.

3. A tér és hely megtapasztalása

A tér és a hely a természetben található térbeli jellemzőkre vonatkozik, amelyek az épített környezetbe áthelyezve az egészség és a jólét javára válhatnak.

Jellemzők: kilátás és menedék, szervezett komplexitás, a részek integrálása az egészben, átmeneti terek, mobilitás és útkeresés, kulturális és ökológiai kötődés a helyhez.

Melyek a biofil tervezés köztereken történő megvalósításának sajátos szempontjai?

Habár a biofil tervezés tervezési elvei és elemei általánosan érvényesek, a közterületek bizonyos jellemzői megkülönböztetik azok tervezését és kivitelezését a magánprojektektől. Íme néhány kérdés, amelyet érdemes szem előtt tartani a közterekkel kapcsolatban:

 • Nagyobb gyalogosforgalom: hogyan lehet a biofil tervezés elveit felhasználni az emberek áramlásának olyan módon történő irányítására, hogy az természetes, kellemes és hatékony legyen?
 • Nagyobb igénybevétel: hogyan lehet a tervezést és az anyagokat úgy használni, hogy megtartsák az épületek, bútorok és berendezési tárgyak tartósságát az épített környezetben, és korlátozzák a forgalmas közterületek negatív egészségügyi következményeit, például a stresszt és a szorongást?
 • Nagyobb terek: hogyan lehet a természetes erőforrásokat és formákat átvenni funkcionális, nagyméretű épületek és tájképek létrehozásához?
 • Zajosabb környezet: hogyan segíthetnek a biofil alapelvek a zaj keletkezésének és terjedésének korlátozásában, a természetesebb hangzásvilág kialakításában és a túlzott zaj elől való meneküléshez szükséges területek biztosításában?
 • Kevésbé biztonságos: mivel a közterületekre való bejutás nem úgy korlátozott, mint a magánintézmények és lakóházak esetében, a kérdés: hogyan segíthetnek a biofil elemek a belépők és távozók természetes szabályozásában, és hogyan teremthetnek olyan környezetet, ahol a biztonság könnyebben felügyelhető?
 • A tér funkciója: milyen biof tervezési stratégiák alkalmazhatók a közterület rendeltetésszerű használatának elősegítésére és annak biztosítására, hogy az megfeleljen a céljának? Ha az épületet nagyrészt bizonyos csoportok fogják használni, hogyan tudja az természetes módon támogatni igényeiket és preferenciáikat?

Néhány példa a biofil tervezésre köztereken

Talán tetszik Önnek az ötlet, hogy biofil tervezést alkalmazzon saját projektjeiben, de nem tudja, hol kezdje? Segítünk összefüggésbe hozni, íme néhány példa olyan közterekre, amelyeket sikeresen fejlesztettek az ebben a cikkben ismertetett elvek és elemek némelyikének felhasználásával.

Az Ékszer: a természet beépítése az épített környezetbe

Mióta elfogadták a ’60-as évek “Kertváros” mottóját, Szingapúrban gyakran hirdetik, hogy a növények bevezetése az építészeti tervekbe javíthat a forgalmas városi környezeten. A város egyik legikonikusabb példája a biofil építészetnek, a Changi repülőtéren található Az Ékszer, ahol erdei növényrétegek veszik körül a Rain Vortex/Eső örvény nevű lenyűgöző központi vízjátékot, amely a világ legmagasabb beltéri vízesése. A repülőtér három termináljának összekötő pontjaként a The Jewel/Az Ékszer önálló úticélként jött létre, számos természeti látványossággal, amelyek az utazóknak kellemes elfoglaltságot nyújtanak.

1 Hotelek: egy maradéktalan biofil megjelenés

Az Észak-Amerikában számos helyszínen működő, és hamarosan Európában és Ausztráliában is megjelenő 1 Hotelek egy különleges szállodalánc. A szállodák szándékosan a biofil tervezést helyezik előtérbe, hogy elősegítsék a fenntarthatóságot, és egyedülálló wellness-élményt nyújtsanak a vendégek számára, segítve őket abban, hogy tartózkodásuk alatt természetes módon természetközelinek és nyugodtnak érezzék magukat. Ennek érdekében többek között olyan természetes formákat és alakzatokat használnak, amelyek összemossák a határokat az épület és a környező természeti környezet között, valamint újrahasznosított anyagokból készült bútorokat, az étteremben felelősen beszerzett ételeket, és rengeteg növényt használnak kívül és belül egyaránt.

Zöldítse be az utat amerre halad: biofil utcatervezés

A Green Your Laneway / Zöldítse be az útját programot 2015-ben indították el az ausztráliai Melbourne-ben, célja volt több városi utca átalakításának ösztönzése közösségi tulajdonú projektek révén. A fő tevékenység középpontjában zöldségeskertek létesítése és a kiválasztott utcák zöldítése állt, ablakládák, kúszónövények, függőkosarak és miniatűr esőkertek segítségével, azzal a céllal, hogy javítsák a terület biodiverzitását és élőhelyeket kínáljanak az élővilág számára. További környezeti előnyök közé tartozott a légszennyezés csökkentése, a csapadékvíz elvezetése, valamint a kánikula időszakokban a hőmérséklet szabályozása, amellyel energiát és erőforrásokat takarítottak meg. A projekt a lakosok közérzetét és az utcák használatának élményét is javította, miközben egyszerű útvonalakból olyan helyeket alakítottak ki, ahol az emberek valóban szívesen töltenek időt.

Remélhetőleg e cikk elolvasása hasznos háttérinformációval szolgált a biofil tervezési lehetőségek alkalmazásáról, és a példák láttán arra ösztönözte Önt, hogy átgondolja, miként alkalmazhatja a biofil tervezést a következő építési projektjében. Ne feledje, hogy természetes építőanyagként a Thermory hőkezelt faanyagai ideális választás, amely számos előnnyel jár az egészség és a jólét szempontjából.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *